FG Energy s.r.o.

FG Energy s.r.o.

Na společnost FG Energy s.r.o., IČ 10894306, sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Jurečkova 643/20, PSČ 702 00, bylo dnem 31. 7. 2023 zahájeno insolvenční řízení a zjištěn úpadek. Insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 7393/2023. Přihlášku pohledávky je možné podávat do insolvenčního řízení dlužníka ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění předmětného usnesení v insolvenčním rejstříku, tedy do 30. 9. 2023.

V současné době naše kancelář přebírá zastoupení poškozených klientů – věřitelů k zastupování v tomto insolvenčním řízení, případně v trestním řízení a řízeních souvisejících.

V případě vašeho zájmu o sepis přihlášky pohledávky a zastupování v insolvenčním případně trestním řízení je možné naši kancelář kontaktovat na e-mail: jiri@ostravsky.cz.

Cena za řádné přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení bude činit 2.500 Kč + DPH.

Cena za zastupování u přezkumného jednání a na první schůzi věřitelů bude činit 300 Kč + DPH.

Pokud bude úpadek řešen formou konkurzu, jsou tyto ceny konečné a v případě, že bude úpadek řešen formou reorganizace, pak budu účtovat věřitelům, pokud tito projeví zájem o mé zastupování, měsíční paušální poplatek ve výši 300 Kč + DPH.

Mgr. Jiří Ostravský, advokát