Vítejte na našem webu

specializujeme se na insolvenční právo (podávání insolvenčních návrhů a řešení problémů v oblasti insolvencí)

 

 

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10.12.2018, č.j. MSPH 94 INS 8786/2018-A-24, byl zjištěn úpadek dlužníka HAEX Logistics s.r.o., IČ 02492962, se sídlem Praha 2, Nové Město, Trojická 1910/7, PSČ 128 00, na jeho majetek prohlášen konkurz a současně byl ustanoven insolvenčním správcem Mgr. Jiří Ostravský.

 

Insolvenční správce inzeruje prodej movitého majetku, který je sepsán v majetkové podstatě dlužníka pod položkou m1 soupisu majetkové podstaty (položka B-2 ins. spisu), a to: nákladní automobil valníkový tov. značky DAF, reg. zn. 4AY9111, typ: DAF FA LF 45.220 E12 VK; VIN: XLRAE45CF0L239312; barva: zelená-základní, oceněný znaleckým posudkem č. 355519 ze dne 18.9.2019 na částku ve výši 32.000 Kč. IS vyzývá zájemce o koupi předmětného automobilu, aby své cenové nabídky zasílali na e-mail: jiri@ostravsky.cz.

 

Lhůta k podávání nabídek je do 23.10.2019.

 

znalecký posudek_DAF.pdf (1991759)

zkrácené usnesení_konkurz, IS_HAEX Logistics s.r.o..pdf (306602)

Soupis_majetkove_podstaty_-_MSPH_94_INS_8786_2018_nákladní automobil_s podpisem.pdf (153075)

355519-01.JPG (249439)

 

 

 

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 27.2.2018, č.j. KSPH 61 INS 19662/2017-A-18, byl zjištěn úpadek dlužníka Josefa Holuba, r.č. 730723/0788, IČ 48660451, bytem Poděbrady, Jandova 648/3, PSČ 290 01, na dlužníkův majetek prohlášen nepatrný konkurz a současně ustanoven jeho insolvenčním správcem Mgr. Jiří Ostravský.

 

Insolvenční správce dne 3.4.2018 a dne 27.11.2018 sepsal do soupisu majetkové podstaty pod „II. Movitý majetek“ pod pořadovými čísly 1-4, jak zveřejněn v oddíle B řádek 20 insolvenčního rejstříku, tato motorová vozidla:

Hodnota výše specifikovaného movitého majetku je stanovena odbornými vyjádřeními Petra Tona, koncesovaného odhadce věcí movitých, a to v celkové výši 98.000 Kč.

IS nabízí výše uvedený movitý majetek jako soubor k přímému prodeji za následujících podmínek:

1) Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku, minimální však za cenu stanovenou dle odborných vyjádření v celkové výši 98.000 Kč.

2) Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.

 

Lhůta k podávání nabídek je do 11.10.2019.

 

Nabídky na odkup souboru movitých věcí posílejte na email: jiri@ostravsky.cz nebo na adresu sídla insolvenčního správce: Mgr. Jiří Ostravský, insolvenční správce, Lešetín VI/671, 760 01 Zlín.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.

 

 odborné vyjádření o ceně vozidel Peugeot a 2x Renault.pdf (435453)
odborné vyjádření o ceně vozidla Suzuki.pdf (397334)
Soupis_majetkove_podstaty_-_KSPH_61_INS_19662_2017_doplnění vozidla.pdf (73243)
stavy tachometrů z poslední STK.pdf (1207831)
Usnesení_úpadek, IS, konkurz nepatrný_Holub Josef.pdf (313918)
 

auta.png (94,9 kB)

auta1.png (34,6 kB)