Vítejte na našem webu

Specializujeme se na insolvenční právo (podávání insolvenčních návrhů a řešení problémů v oblasti insolvencí)

 

Usnesením Krajského soudu v Brně KSBR 26 INS 21700/2020-A-13 ze dne 6.1.2021 byl zjištěn úpadek dlužníků Romana Schäcka, bytem Sudoměřice 19, PSČ 696 26 a Jaroslavy Schäckové, bytem Sudoměřice 19, PSČ 696 26, povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byl dlužníkům ustanoven Mgr. Jiří Ostravský. 
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 1.10.2021, č.j. KSBR 26 INS 21700/2020-B-12 soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.
Insolvenční správce dne 8.4.2021 a dne 27.4.2021 sepsal movitý majetek do soupisu majetkové podstaty dlužníků pod názvem „II. Movitý majetek“, a to pod pořadovými čísly 5 až 58.
IS nabízí výše uvedené movité věci pod poř. č. 5 až 58 jako soubor k přímému prodeji za následujících podmínek:
1) Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
2) Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 
Lhůta k podávání nabídek je do 5.12.2021.
 
Nabídky na odkup souboru movitých věcí posílejte na email: jiri@ostravsky.cz nebo na adresu sídla insolvenčního správce: Mgr. Jiří Ostravský, insolvenční správce, Lešetín VI/671, 760 01 Zlín.
 
Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.