Energetický Holding Malina a.s.

Na společnost Energetický Holding Malina a.s., IČ 10931201, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ 110 00, bylo dnem 12. 5. 2023 zahájeno insolvenční řízení a zjištěn úpadek. Insolvenční řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 79 INS 7166/2023.

V současné době naše kancelář přebírá zastoupení poškozených klientů – věřitelů k zastupování v tomto insolvenčním řízení, případně v trestním řízení a řízeních souvisejících.

V případě vašeho zájmu o sepis přihlášky pohledávky a zastupování v trestním řízení je možné naši kancelář kontaktovat na e-mail: jiri@ostravsky.cz.

Za poskytnutí právních služeb při sepisu přihlášky pohledávky bude naše kancelář účtovat jednorázovou platbu 2.200 Kč + DPH.