Je advokátem od roku 2001, od roku 2009 vykonává i funkci insolvenčního správce. Dlouhodobě se zaměřuje zejména na insolvenční právo, trestní právo, občanské právo, obchodní právo apod. Zastupuje klienty (věřitele) ve velkých insolvenčních řízeních (WCA International s.r.o., NWT a.s., J. O. Investment s.r.o.), řeší přihlášky pohledávek v incidenčních sporech, zastupuje klienty v celém průběhu insolvenčního řízení. V insolvenčních řízeních také zastupuje řadu dlužníků, sepisuje návrhy na povolení oddlužení a připravuje návrhy na povolení reorganizace, pomáhá klientům s tvorbou reorganizačních plánů, s mimosoudními jednáními s věřiteli o reorganizačních plánech a jejich plnění apod.

Má bohaté zkušenosti z mnoha úpadkových řízení, kde působil nebo dosud působí jako insolvenční správce společností CE WOOD, a.s., RENOMIX s.r.o., CHEMOLAK MORAVIA s.r.o., BRIMEX Sport s.r.o., Bounty Trade, a.s. (dříve pod názvem Energo Trading Zlín a.s.), UNIBAU a.s. a také jako insolvenční správce velkých zemědělských družstev jako Družstvo Agrico Želechovice, AGRO – JMV s.r.o., AGROTONZ a.s.

Zastupuje klienty v incidenčních i jiných soudních sporech v souvislosti s insolvenčním řízením i výkonem advokacie.